ACTiveTeam optimerar rehabteamet och skapar tryghet

Koordinerade insatser mot gemensamma värderingar

En tydlig grundstruktur ger utrymme till kreativitet och stimulans

ACTiveTeam - att organisera och implementera ACT i teamet

Implementering av ny evidens och arbetssät i teamet är en spännande förändringsprocess. ACTiveTeam använder ACT principer för att hantera motstånd och öka beteende flexibilitet hos personalen. ACTiveTeam är ‘learn by doing’ där personalen först använder ACT principer i den egna förändringsprocessen för att sedan kunna snabbt och effektivt hjälpa patienterna med sina förändringsprocesser som rehab kräver.

Implementeringens 4 ACTive steg

under construction

Under konstruktion