Pris för bästa muntliga presentationen

Pris för bästa muntliga presentationen

icppmh2CONFERENCE AWARD
THE BEST PLATFORM PRESENTATION (among 81 presentation inclusive plenaries)

Patient subgroup according to the Pain Acceptance and a clinical taxonomy to predict differential response to interprofessional rehabilitation

På den internationella konferens för fysioterapeuter inom mental hälsa, pratade jag om hur kan vi snabbt och effektivt bedöma patienter som har långvarig smärta på ett sätt som informerar oss om 1) vilka beteende behöver ändras under rehabilitering 2) vilka beteendeinterventioner de behöver och i vilken ’dos,’ 3) vilka är de redan fungerande beteende som kan förstärkas (eftersom rehab är en lärande process, vi kan bara ’addera’ beteende, det går inte att ’radera’) och sist men inte minst 4) en taxonomi för att gruppera patienter med liknande behov och erbjuda anpassade rehabprogram för just dem: alltså individualiserade grupp-baserade rehab. Sedan väldigt kort förklarade också vad smärtacceptans handlar om, och hur den ’medierar’ och ’modererar’ rehabiliteringen så vi kan snabbt förstå vad patientenLion what are we looking at behöver från oss och rehab för att leva ett meningsfull och vitalt liv, med eller utan smärta. Presentationen slutade med en kort diskussion om: När vi bedömer, tittar vi på rätt saker?

En kort presentation som smälter samman våra kliniska studier med ett fantastiskt samarbete med läkarstudenters examensarbeten samt en dynamisk och berikande input från Kevin E. Vowles, Linn Wifstrand, Björn Gerdle, Fredrik Johansson and David Gillanders

CRITERIA:

  1. Scientific Novelty and Excellence
  2. Concise clear and informative Introduction and Purpose
  3. Brief Methodology
  4. Clear presentation or description of Results / Findings
  5. Clear concise and comprehensive summary and conclusion
  6. A good balance of creativity and inspiration
  7. Overall impact (scientific and aesthetic)


RELATED ARTICLES

You will find them and others at Research Gate

ACTiveRehab och ACTivePhysio på TV4…

ACTiveRehab och ACTivePhysio på TV4…

malou…en patient som själv är läkare, berättar om sin erfarenhet hos Malou

TV4, den 10 April 2014 i ”Malou Efter Tio”: ACT för långvarig smärta.
Här berättar Nelly, hur det blev för henne när hon deltog i ACTivePhysio i grupp, som pågick tre timmar per dag i en vecka. Hon har lidit i manga år av långvarig smärta och remitterades till ACTiveRehab av sin läkare. Hon började i gruppen med armarna i korts och med mycket skepticism. Se nu hur det gick för henne! Klicka här eller på bilden för att se filmen (längd 16min).

P1, fr. den 11 november 2014

P1, fr. den 11 november 2014

Graciela nelly

Hur kan man hantera långvarig smärta med ACT? (Acceptence and Commitment Therapy).
När det går att bli av med smärtan kan man med hjälp av ACT kan man hitta nya sätt att förhålla sig till sin smärta och sin situation. I programmet deltar Rikard Wiksell, psykolog och en av grundarna av sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska sjukhuset i Solna och Graciela Rovner, Rehab- och vårdutvecklare på Danderyd och som forskar på hur vi kan bättre förstå patientens olika rehabiliteringsbehov för att sedan kunna erbjuda rätt rehabiliteringsprogram. I programmet pratar även Anna Evertsson från Fibromyalgiförbundet som genomgått rehabilitering på Danderyd.
Klicka här för att lyssna och sedan tryck på play överst, då får du höra Gracielas del vid min 25.50 där hon pratar lite om sin forskning I några minuter. Annars kan du lyssna på hela programet här.